• 1 Τρέχοντα: Ομοσπονδία
  • 2 Γενικές Πληροφορίες
  • 3 Γενικες Πληροφορίες Συνέχεια
  • 4 Προσωπικά Στοιχεία
  • 5 Παροχή Διακοπών
  • 6 Εξοχικές Κατοικίες
  • 7 Ολοκληρωμένη
Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό χώρο των εξοχικών κατοικιών της ΣΕΚ.
Καλοκαιρινή
Περίοδος 2020

Παρακαλώ επιλέξτε την Ομοσπονδία της ΣΕΚ (κλάδος απασχόλησης), στην οποία είσαστε μέλη :

(Εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία, Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, Σχολικές Εφορείες, Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου,
Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης)